Evaluering

Som bekendtgørelsen og studieordningen forskriver, udarbejder vejlederen i samarbejde med uddannelsesinstitutionen og den studerende:

  • En midtvejsevaluering til 2/3 dels mødet
  • En endelig evaluering ved slutningen af praktikken

Disse udleveres på skrift til den studerende. Vi forventer derfor også at den studerende udarbejder tilsvarende 2 evalueringer til institutionen.

  • Personlig evaluering i forbindelse med 2/3 dels mødet
  • Slutevaluering af praktikforløbet, vejledningen, og institutionen