Hvad lægger vi vægt på den studerende lærer og får kendskab til i praktikken

For os er det vigtigt, at du som studerende er klar til i samarbejde med os, at tage ansvar for egen læring. Herunder at du reflekterer og deltager aktivt med din personlighed, på vores p – møder. Vi har et fast punkt på vores p – møde, som er den studerendes. Vi forventer at du udnytter dette punkt. Eksempelvis kan du tage udgangspunkt i dit praktikdokument og evt. debattere hændelser/situationer, som stiller spørgsmål til pædagogisk praksis eller lign. Det er vigtigt for os, at du oplever et forløb som er udviklende fagligt og personligt.