Institutionens formål

Børnene skal have et optimalt lærings- og udviklings-miljø i trygge og stimulerende rammer, hvor engagerede pædagoger i tæt samarbejde udvikler et sammenhængende tilbud af høj kvalitet. Dette lærings- og udviklings-miljø skal inddrage børn og forældre således, at barnets udvikling og dannelse foregår i et forpligtende samspil.

Formålet for det enkelte barn forsøges opnået gennem:

  • lov til at skabe egen hverdag
  • Ret til selvbestemmelse og medbestemmelse.
  • Oplevelse af et regelsæt som er naturligt, forudsigeligt og derved forståeligt.
  • Lærer selv at håndtere konflikter og acceptere forskelligheder.
  • Personalet arbejder proces orienteret i forhold til gruppen og det enkelte barn