Mål for praktikperioderne

Vores mål for den studerende i 1. praktikperiode

 • Opstiller relevante faglige og personlige mål for praktikken
 • Udvikler sig fagligt og personligt
 • Iagttager, giver sig tid og rum dertil og efterfølgende reflekterer over disse iagttagelser.
 • Træning i refleksion og sætter ord på ” hvorfor gør jeg det jeg gør? ”
 • Informeres om, arbejdet med såkaldte ”svagere stillede” forældre og børn.
 • Varetager flere arbejdsopgaver, som alle andre på fritidshjemmet.
 • Informerer personalet om sine mål med praktikken, og løbende evaluerer i plenum.
 • Planlægger aktiviteter i samarbejde med personalet

 

Vores mål for den studerende i 2. praktikperiode

 • Indsigt og forståelse i hvordan et selvejende fritidshjem fungerer (ledelse, økonomi, bestyrelse osv.)
 • indgår i og bidrager til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde
 • deltager i udviklings- og forandringsprocesser, planlægger, gennemfører, dokumenterer og evaluerer pædagogiske processer.
 • Dokumenterer og formidler pædagogisk praksis, forholder sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis.

 

Vores mål for den studerende i 3. praktikperiode

 • Viser og behersker den pædagogiske praksis og bidrager til udviklingen og fornyelsen af den pædagogiske profession
 • Varetager flere arbejdsopgaver, som alle andre på fritidshjemmet.
 • Planlægger aktiviteter i samarbejde med personalet
 • Indgår i og bidrager til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde
 • Dokumenterer og formidler pædagogisk praksis, forholder sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis