Pædagogisk værdigrundlag

Når vi tager udgangspunkt i vores beliggenhed og den særlige situation som Nordbyen befinder sig i, må vi konstatere at en del børn enten har problemer, eller er i risiko for at få det. Derfor er vi nødt til at udvise en større opmærksomhed, på de opdragende elementer i vores virksomhed. Vores pædagogik tager udgangspunkt i et anerkendende og humanistisk grundlag med respekt for det enkelte barn og dets kompetencer. Børnenes behov tilgodeses gennem en inddragende og fælles skabende proces.

Det forebyggende arbejde er integreret i den meget synlige proces, der er tæt forbundet med vores fysiske rammer, børnene har et medansvar for vedligeholdelse - rengøring - indkøb og nyetableringer.