Personale

Personalet er en af fritidshjemmets vigtigste ressourcer. Personlighed og engagement i vores børn og forældre kan man ikke læse sig til, det har man. Vi sætter stor pris på forskellighed og udnyttelse af den enkelte medarbejders kompetencer. På fritidshjemmet er det vigtigt, at kunne og ville noget. Derudover er vi i vores ansættelsesprocedure ret indgående med hensyn til modenhed, det er af afgørende betydning for vores fælles succes, at det er "voksne" mennesker vi ansætter. Man skal være klar til at indgå i et varmt, krævende og engageret miljø.

Vi bliver ofte uden varsel inddraget i situationer og forhold som normalt ikke indgår i en almindelig institutions opgave. Det er derfor afgørende, at den voksne kan indgå i et samspil med børnene og forældrene på en måde, som er ægte og tillidsskabende.