Vejledning

Der er afsat en time til vejledning om ugen. Vejledningen finder sted efter aftale med praktikvejlederen. Det er institutionens holdning, at vejledningen foregår med den fleksibilitet der er nødvendig i hverdagen på vores institution. Herunder også, at den netop tager udgangspunkt i dine behov og krav fra studieordningen, målformuleringen, vores krav og dine egne oplevelser og ønsker. Den studerende er ansvarlig for dagsorden til vejledningen, og der skal afleveres en dagsorden senest 2 dage inden. Således at praktikvejlederen har mulighed for forberedelse. Vejlederen har altid et punkt på dagsordenen medmindre andet er aftalt Du vil i vejledningstimerne modtage undervisning, instruktion eller planlagt vejledning med udgangspunkt i praktikuddannelsens faglige kompetencemål.

Målet med vejledningen er at:

 • Udvikle faglig identitet og handlekompetence
 • Refleksion over egne handlinger
 • Sparring i forhold til personlig udvikling
 • Øvelse i, at sætte ord og begreber på refleksion og praksis
 • Undervisning i pædagogik og relevant litteratur
 • Evaluere og give konstruktiv ” feed back”

Vi tager som udgangspunkt afsæt i 3 vejledningsformer

 • Instruktion/anvisning i forhold til noget konkret
 • Svømning, idræt, konflikter o. lign.
 • Planlagt vejledning
 • Refleksion af praksis, teori, dilemma, metoder, konkret iagttagelse
 • Undervisning
 • Emner (forældresamarbejde, børns udvikling, anerkendende pædagogik osv.)