Vores forventninger til den studerende

Vi forventer, at den studerende deltager aktivt i alt forefaldende praktisk og pædagogisk arbejde i dagligdagen. Derudover at den studerende deltager interesseret i de opgaver og møder der vil være. Herunder stuemøder, forældremøder, personalemøder o. lign. Disse kan lægge udenfor de normale arbejdstider. Man vil naturligvis få afspadsering for dette. Vores forventninger til den studerende, er naturligvis afhængig af konteksten og den studerendes personlighed og habitus.

 

Forventninger til den studerende i øvrigt

  • Du som studerende har lyst til arbejde med krævende børn
  • Du udforsker dine egne grænser
  • Du tør ” være på ”
  • Du møder velforberedt til vejledningstimerne
  • Du er loyal i forhold til vores pædagogik og beslutninger
  • Du træner skriftlighed ved, at lave praktik dokument