Bestyrelse

Forældrerepræsentanter

I fritidshjemmets bestyrelse er der 5 forældrerepræsentanter, så hvis forældrene skulle have nogle gode ideer eller måske problemer, der kan ordnes ad denne vej, så er her navne, adresser og tlf.nr.:

Formand
Søren Carøe Nielsen
Solsikkevej 4
21 48 44 47

Næstformand:
Britt Bertelsen
81718022

Kim Holmkvist Nielsen
Nørrebrogade 124 1 TV
71 70 52 67

Peter Mogensen
Kærsangervej 15

Kim Bertelsen
51786242

Medarbejderrepræsentant:
Kristine Buhelt
Marienborgvej 12

Sekretær:
Pia Bach
Lærkevej 8
42 20 02 86