Historie

Som en del af et større boligbyggeri, blev fritidshjemmet indviet i okt. 1964.

I starten var det indrettet til 60 børn, men allerede året efter blev antallet udvidet til 70. Det synes umiddelbart som en stor udvidelse, men det skal ses i lyset af, at man fra starten ikke fedtede med pladsen.